Υποστήριξη του οργανισμού με προβλήματα μυών και αρθρώσεων των άνω άκρων.