Υποστήριξη του οργανισμού που εκφράζει σωματική και πνευματική άσκηση.