Υποστήριξη του οργανισμού με μυϊκούς πόνους στην πλάτη.