Υποστήριξη του οργανισμού που εκφράζει μελαγχολία ή κατάθλιψη.