Υποστήριξη του παιδικού οργανισμού που εκφράζει προβλήματα προσοχής.