Υποστήριξη του οργανισμού σχετικά με τη λειτουργία των αρθρώσεων.