Υποστήριξη του οργανισμού σχετικά με τη λειτουργία των περιφερειακών αιμοφόρων αγγείων.