Υποστήριξη του οργανισμού που βρίσκεται στη διαδικασία αποτοξίνωσης.