Υποστήριξη του οργανισμού σχετικά με αλλεργικές εκδηλώσεις.