Υποστήριξη του οργανισμού που βρίσκεται υπό θεραπεία ή μετά από θεραπεία για κακοήθεια.