Υποστήριξη του οργανισμού σχετικά με τη στοματική κοιλότητα.