Υποστήριξη του οργανισμού που εκφράζει λειτουργική δυσκοιλιότητα.