Υποστήριξη του οργανισμού από φόβους και γνωστικό στρες.