Υποστήριξη του παιδικού οργανισμού που εκφράζει υπερκινητικότητα.