Θρομβοφιλία (θρόμβος + φίλος) ορίζεται η αυξημένη τάση ορισμένων ατόμων να παρουσιάζουν θρομβοεμβολικά επεισόδια. Οι ασθενείς που πάσχουν από θρομβοφιλία ονομάζονται θρομβοφιλικοί. Αίτια θρομβοφιλίας Τα αίτια της θρομβοφιλίας μπορεί να είναι κληρονομικά, επίκτητα ή μικτά. Στα επίκτητα αίτια, δηλαδή αυτά που προκύπτουν κατά …

Περισσότερα