Υποστήριξη του οργανισμού σχετικά με τη σεξουαλική λειτουργία.