Υποστήριξη του οργανισμού για τα σημάδια γήρανσης σε νεότερα άτομα.